Servei de Comptabilitat
ASSESSORAMENT EN L'ÀMBIT COMPTABLE
 • Assessorament comptable i fiscal

  Confecció dels llibres oficials de comptabilitat, registre de factures emeses i rebudes, registre de tresoreria, anàlisi detallada de clients i proveïdors, legalització dels llibres oficials de comptabilitat en els diferents organismes, actuació de comptabilitats endarrerides, simulacions de tancament de l'exercici comptable i estudi, confecció i dipòsit al Registre Mercantil de comptes anuals.

 • Seguiment i interpretació dels estats financers

  Anàlisi formal, anàlisi patrimonial, anàlisi econòmic i anàlisi financer de la empresa.

 • Comptabilitat de costos

  Anàlisi i confecció de costos empresarials.

 • Control i planificació pressupostària

  Control exhaustiu i planificacions de pressupostos adequats al abast de l'empresa.

 • Confecció de la declaració de l´impost sobre societats

  Estudi previ i detallat abans de finalitzar l´exercici per valorar l´evolució del compte d´explotació, i possibilitat de realitzar simulació de les repercussions que podrien tenir la imputació a la renda dels socis, els imports imputats per salaris o participació dels dividends. Tot aquests treballs poder ser planificats en la pròpia empresa o simplement rebent el nostre assessorament i supervisió.