Afiliació
 • Assessorament i legalització
  Assessorament i legalització per a empreses de nova creació.
 • Assessorament en contractes
  Assessorament i confecció de les diferents modalitats de contractes de treball
 • Tramitació d'ajuts i subvencions
  Tramitació de tot tipus d'ajuts i subvencions a la contractació
 • Altes i baixes a la Seguretat Social
  Gestió d'altes i baixes a la Seguretat Social (règim general, autònoms, agrari, servei domèstic, etc.).
Cotització
 • Confecció de nòmines
  Estudi i confecció de nòmines per a tot tipus d'empreses.
 • Resums de nòmina
  Resums de nòmina i càlcul de costos individualitzats.
 • Relacions bancàries
  Gestió de les relacions amb les entitats bancàries (paper o telemàtic).
 • Confecció de declaracions d'IRPF
  Confecció de les declaracions periòdiques (retencions d'IRPF)
 • Resum anuals de retencions i certificats per la renda
  Resum anual de retencions IRPF i certificat per a la declaració de renda.
 • Ajornaments de pagament a la Seguretat Social
  Ajornament del pagament de quotes a la Seguretat Social.
 • Confecció de liquidacions
  Confecció de liquidacions a la Seguretat Social i presentació al sistema RED (Remisión Electrónica de Documentos).
Prestacions
 • Maternitat
  Gestió de prestacions per maternitat.
 • Incapacitat temporal d'autònoms
  Gestió de prestacions per incapacitat temporal de profesionals autònoms.
 • Jubilació, invalidesa, orfandat, etc.
  Gestió de prestacions per jubilació, invalidesa, orfandat, etc.
 • Fons de Garantia Salarial
  Gestió de prestacions per fons de garantia salarial.
Altres gestions
 • Representació empresarial
  Representació de l'empresa en actuacions davant la inspecció de Treball de la Seguretat Social.
 • Expedients de regulació d'ocupació
  Gestió i assessorament d'expedients de regulació d'ocupació
 • Assessorament en matèria laboral
  Assessorament en matèria laboral a qualsevol tipus d'empresa
 • Prevenció de riscos laborals
  Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Realització de declaració d'accidents.
  Assessorament en la realització de la declaració d'accidents.